Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
29
Hôm qua:
41
Tuần này:
181
Tháng này:
909
Tất cả:
15500

Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Phú

Ngày 22/01/2019 16:28:00

Ngày 27-28/12/2018, Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Phú

Vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 27/12/2018, Đảng ủy xã Xuân Phú tiến hành hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Phú
Dự và chỉ đạo hội nghị có Đoàn công tác của Huyện ủy phụ trách công tác kiểm điểm năm 2018, gồm:
1. Đ/c Khúc Thừa Thảo - Ủy viên BTVHuyện ủy, CHTBCHQShuyện - Trưởng đoàn
2. Đ/c Trịnh Hữu Giới - PCNUBKTHuyện ủy - Phó Đoàn
3. Đ/c Lê Hoài Nam - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy - Thành viên
Và toàn thể các đồng chí ủy viên BCHĐảng bộ xã, có mặt đầy đủ trong hội nghị kiểm điểm.
IMG-1076.JPG
Đ/c Hà Văn Kính - Bí thư Đảng ủy: Khai mạc hội nghị
IMG-1090.JPG
Đ/c Khúc Thừa Thảo: Ý kiến chỉ đạo, định hướng nội dung kiểm điểm

Đ/c Khúc Thừa Thảo - Đại diện Đoàn công tác, định hướng các nội dung trọng tâm để Ban Chấp hành Đảng bộ tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân trong Đảng bộ. Đ/c nhấn mạnh, các cá nhân cần nâng cao tính tự phê bình và phê bình trên cơ sở làm rõ những ưu, khuyết điểm và hạn chế của từng đối tượng để có phương hướng duy trì những điểm mạnh, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém.
IMG-1097.JPG
Đ/c Phạm Thị Ba - PBTTrực Đảng: Thông qua báo cáo kiểm điểm và báo cáo
tự đánh giá, xếp loại của tập thể
IMG-1102.JPG
Đ/c Phạm Bá Trọng - PBTĐảng ủy, CTUBND: Thông qua báo cáo giải trình gợi ý kiểm điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với Đảng ủy xã Xuân Phú

Qua nghe các bản báo cáo, hội nghị đã tiến hành thảo luận tại hội nghị, các ý kiến chủ yếu tập trung vào các nội dung như: Công tác Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác xây dựng nông thôn mới và việc thực hiện, duy trì các tiêu chí; về môi trường nói chung và nội dung được cấp trên gợi ý kiểm điểm nói riêng...
Sau phần thảo luận, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín để đánh giá, xếp loại tập thể Đảng bộ và Đảng ủy xã. Kết quả: Đảng bộ và tập thể Đảng ủy xếp loại mức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".
Nội dung kiểm điểm tập thể kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2018.


Vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 28/12/2018 Đảng ủy tiếp tục hội nghị với thành phần tham gia như trên.
Hội nghị tiến hành kiểm điểm từng đồng chí Ủy viên BCHĐảng bộ.
Qua nghe các đồng chí Ủy viên trình bày Bản tự kiểm điểm, hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý sâu một cách thẳng thắn trên tinh thần cầu tiến, chỉ ra những mặt mạnh và hạn chế, khuyết điểm của từng đồng chí.
Qua việc đánh giá, phê bình góp ý tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCHĐảng bộ đều tiếp thu, nhận thấy được những ưu, khuyết điểm của bản thân để tiếp tục phấn đấu, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm cho thời gian tới.
Sau phần thảo luận, hội nghị tiến hành lấy phiếu kín đánh giá, xếp loại cho từng đồng chí ủy viên BCHĐảng bộ. Kết quả: 3/12 đ/c đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; 9/12 đ/c đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".
Đ/c Khúc Thừa Thảo - Đại diện Đoàn công tác: Ý kiến kết luận hội nghị

Đảng ủy đã nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết, chương trình, kế hoạch năm 2018, lãnh, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể xã tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao trên các lĩnh vực, được cấp ủy cấp trên ghi nhận, biểu dương. Từ khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đã duy trì tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt trên địa bàn xã, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương.
Đoàn công tác biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, đề nghị Đảng bộ tiếp tục tận dụng tiềm năm, thế mạnh của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả hơn nữa trong những năm tới.
Đảng bộ cần nhận thức được tiểm năng, khả năng phát triển, tận dụng lợi thế của xã nhà.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy đã nghiêm túc kiểm điểm những nội dung cốt lõi, các nhiệm vụ, nghị quyết đề ra cần cụ thể hóa, phân công rõ trách nhiệm đối với từng cá nhân phụ trách. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết, thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ thực hiện để lãnh đạo, chỉ đạo các nghị quyết đạt hiệu quả cao.

Qua nội dung các báo cáo của xã và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội nghị đã diễn ra đảm bảo đúng quy trình, thời gian, các ý kiến góp ý chân tình, thẳng thắn. Hội nghị đảm bảo đạt yêu cầu theo quy định.


Đ/c Hà Văn Kính - Ý kiến tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác và bế mạc hội nghị.
Hội nghị kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2018.

Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Phú

Đăng lúc: 22/01/2019 16:28:00 (GMT+7)

Ngày 27-28/12/2018, Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Phú

Vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 27/12/2018, Đảng ủy xã Xuân Phú tiến hành hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Phú
Dự và chỉ đạo hội nghị có Đoàn công tác của Huyện ủy phụ trách công tác kiểm điểm năm 2018, gồm:
1. Đ/c Khúc Thừa Thảo - Ủy viên BTVHuyện ủy, CHTBCHQShuyện - Trưởng đoàn
2. Đ/c Trịnh Hữu Giới - PCNUBKTHuyện ủy - Phó Đoàn
3. Đ/c Lê Hoài Nam - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy - Thành viên
Và toàn thể các đồng chí ủy viên BCHĐảng bộ xã, có mặt đầy đủ trong hội nghị kiểm điểm.
IMG-1076.JPG
Đ/c Hà Văn Kính - Bí thư Đảng ủy: Khai mạc hội nghị
IMG-1090.JPG
Đ/c Khúc Thừa Thảo: Ý kiến chỉ đạo, định hướng nội dung kiểm điểm

Đ/c Khúc Thừa Thảo - Đại diện Đoàn công tác, định hướng các nội dung trọng tâm để Ban Chấp hành Đảng bộ tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân trong Đảng bộ. Đ/c nhấn mạnh, các cá nhân cần nâng cao tính tự phê bình và phê bình trên cơ sở làm rõ những ưu, khuyết điểm và hạn chế của từng đối tượng để có phương hướng duy trì những điểm mạnh, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém.
IMG-1097.JPG
Đ/c Phạm Thị Ba - PBTTrực Đảng: Thông qua báo cáo kiểm điểm và báo cáo
tự đánh giá, xếp loại của tập thể
IMG-1102.JPG
Đ/c Phạm Bá Trọng - PBTĐảng ủy, CTUBND: Thông qua báo cáo giải trình gợi ý kiểm điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với Đảng ủy xã Xuân Phú

Qua nghe các bản báo cáo, hội nghị đã tiến hành thảo luận tại hội nghị, các ý kiến chủ yếu tập trung vào các nội dung như: Công tác Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác xây dựng nông thôn mới và việc thực hiện, duy trì các tiêu chí; về môi trường nói chung và nội dung được cấp trên gợi ý kiểm điểm nói riêng...
Sau phần thảo luận, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín để đánh giá, xếp loại tập thể Đảng bộ và Đảng ủy xã. Kết quả: Đảng bộ và tập thể Đảng ủy xếp loại mức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".
Nội dung kiểm điểm tập thể kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2018.


Vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 28/12/2018 Đảng ủy tiếp tục hội nghị với thành phần tham gia như trên.
Hội nghị tiến hành kiểm điểm từng đồng chí Ủy viên BCHĐảng bộ.
Qua nghe các đồng chí Ủy viên trình bày Bản tự kiểm điểm, hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý sâu một cách thẳng thắn trên tinh thần cầu tiến, chỉ ra những mặt mạnh và hạn chế, khuyết điểm của từng đồng chí.
Qua việc đánh giá, phê bình góp ý tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCHĐảng bộ đều tiếp thu, nhận thấy được những ưu, khuyết điểm của bản thân để tiếp tục phấn đấu, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm cho thời gian tới.
Sau phần thảo luận, hội nghị tiến hành lấy phiếu kín đánh giá, xếp loại cho từng đồng chí ủy viên BCHĐảng bộ. Kết quả: 3/12 đ/c đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; 9/12 đ/c đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".
Đ/c Khúc Thừa Thảo - Đại diện Đoàn công tác: Ý kiến kết luận hội nghị

Đảng ủy đã nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết, chương trình, kế hoạch năm 2018, lãnh, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể xã tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao trên các lĩnh vực, được cấp ủy cấp trên ghi nhận, biểu dương. Từ khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đã duy trì tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt trên địa bàn xã, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương.
Đoàn công tác biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, đề nghị Đảng bộ tiếp tục tận dụng tiềm năm, thế mạnh của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả hơn nữa trong những năm tới.
Đảng bộ cần nhận thức được tiểm năng, khả năng phát triển, tận dụng lợi thế của xã nhà.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy đã nghiêm túc kiểm điểm những nội dung cốt lõi, các nhiệm vụ, nghị quyết đề ra cần cụ thể hóa, phân công rõ trách nhiệm đối với từng cá nhân phụ trách. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết, thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ thực hiện để lãnh đạo, chỉ đạo các nghị quyết đạt hiệu quả cao.

Qua nội dung các báo cáo của xã và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội nghị đã diễn ra đảm bảo đúng quy trình, thời gian, các ý kiến góp ý chân tình, thẳng thắn. Hội nghị đảm bảo đạt yêu cầu theo quy định.


Đ/c Hà Văn Kính - Ý kiến tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác và bế mạc hội nghị.
Hội nghị kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2018.