Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
27
Hôm qua:
35
Tuần này:
120
Tháng này:
986
Tất cả:
16893

Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 20/09/2018 00:00:00

Ngày 20/9/2018, Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đánh giá những kết quả, thành tựu đã đạt được, những tồn tại hạn chế và đề ra phương hướng, giải pháp, mục tiêu trong thời gian tới.

IMG-0134.JPG

Vào hồi 7 giờ 00' ngày 20/9/2018, đ/c Hà Văn Kính - Bí thư Đảng ủy, Chủ tọa hội nghị đã tiến hành khai mạc hội nghị.
Đồng chí đã đánh giá sơ bộ công tác lãnh chỉ đạo, việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW; Chỉ thị số 11-CT/TW của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong thời gian qua.

IMG-0119.JPG

Đồng chí: Phạm Văn Hùng - Ủy viênBCH Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW (về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội), số 218-QĐ/TW (về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền) ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).
Đồng chí đã phân tích và làm rõ thêm một số kết quả đáng khích lệ trong thời gian qua và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

IMG-0124.JPG

Đồng chí: Trịnh Thị Thùy - Ủy viênBCH Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND
Trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về "tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi".
Đồng chí đã đánh giá, phân tích những thành tựu đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động công tác hội của Hội Người Khuyết tật và các bộ phận chuyên môn, các cấp, các ngành có liên quan xã nhà.

IMG-0145.JPG

Thành phần tham gia hội nghị bao gồm: Lãnh đạo Huyện ủy; lãnh đạo BTVĐảng ủy, Thường trực HĐND-UBND, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã; Bí thư các chi bộ trực thuộc, Trưởng bản các bản.
Tham gia hội nghị, các đại biểu được tham gia thảo luận, góp ý thiết thực vào hai bản dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

IMG-0162.JPG

Dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí: Nguyễn Văn Tới - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng
Trong thời gian qua, công tác lãnh chỉ đạo, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang phát huy được tính thời sự; cũng như thực hiện Pháp lệnh 34 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức CT-XH và nhân dân cùng thực hiện một cách tích cực, đúng và trúng về công tác phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về "tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi":
Chức năng, chức trách của lãnh đạo hệ thống Hội Người khuyết tật và các bộ phân chuyên môn có liên quan cần tập trung cập nhật thông tin để tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hội theo phương châm (rà soát đúng, đủ và kịp thời các đối tượng cần được hỗ trợ, giúp đỡ).

Đồng chí: Hà Văn Kính - Thay mặt Thường vụ Đảng ủy tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và định hướng của lãnh đạo Huyện ủy. Qua đó, đồng chí chỉ đạo, nhấn mạnh và định hướng thêm một số nội dung liên quan đến nội dung Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng chí tiến hành bế mạc hội nghị. Hội nghị kết thúc vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày.

Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đăng lúc: 20/09/2018 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 20/9/2018, Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đánh giá những kết quả, thành tựu đã đạt được, những tồn tại hạn chế và đề ra phương hướng, giải pháp, mục tiêu trong thời gian tới.

IMG-0134.JPG

Vào hồi 7 giờ 00' ngày 20/9/2018, đ/c Hà Văn Kính - Bí thư Đảng ủy, Chủ tọa hội nghị đã tiến hành khai mạc hội nghị.
Đồng chí đã đánh giá sơ bộ công tác lãnh chỉ đạo, việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW; Chỉ thị số 11-CT/TW của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong thời gian qua.

IMG-0119.JPG

Đồng chí: Phạm Văn Hùng - Ủy viênBCH Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW (về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội), số 218-QĐ/TW (về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền) ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).
Đồng chí đã phân tích và làm rõ thêm một số kết quả đáng khích lệ trong thời gian qua và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

IMG-0124.JPG

Đồng chí: Trịnh Thị Thùy - Ủy viênBCH Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND
Trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về "tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi".
Đồng chí đã đánh giá, phân tích những thành tựu đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động công tác hội của Hội Người Khuyết tật và các bộ phận chuyên môn, các cấp, các ngành có liên quan xã nhà.

IMG-0145.JPG

Thành phần tham gia hội nghị bao gồm: Lãnh đạo Huyện ủy; lãnh đạo BTVĐảng ủy, Thường trực HĐND-UBND, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã; Bí thư các chi bộ trực thuộc, Trưởng bản các bản.
Tham gia hội nghị, các đại biểu được tham gia thảo luận, góp ý thiết thực vào hai bản dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

IMG-0162.JPG

Dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí: Nguyễn Văn Tới - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng
Trong thời gian qua, công tác lãnh chỉ đạo, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang phát huy được tính thời sự; cũng như thực hiện Pháp lệnh 34 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức CT-XH và nhân dân cùng thực hiện một cách tích cực, đúng và trúng về công tác phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về "tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi":
Chức năng, chức trách của lãnh đạo hệ thống Hội Người khuyết tật và các bộ phân chuyên môn có liên quan cần tập trung cập nhật thông tin để tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hội theo phương châm (rà soát đúng, đủ và kịp thời các đối tượng cần được hỗ trợ, giúp đỡ).

Đồng chí: Hà Văn Kính - Thay mặt Thường vụ Đảng ủy tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và định hướng của lãnh đạo Huyện ủy. Qua đó, đồng chí chỉ đạo, nhấn mạnh và định hướng thêm một số nội dung liên quan đến nội dung Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng chí tiến hành bế mạc hội nghị. Hội nghị kết thúc vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày.