Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
61
Hôm qua:
41
Tuần này:
213
Tháng này:
941
Tất cả:
15532

Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Ngày 17/08/2018 15:57:24

Ngày 10/8/2018, Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Xuân Phú

IMG-9378.JPG

Đồng chí Hà Văn Kính - Bí thư Đảng ủy, Chủ tọa tiến hành Khai mạc hội nghị vào hồi 7 giờ 00 phút.
Đồng chí giới thiệu chuyên đề 1 của Nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của BanChấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".
Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đổi mới, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp mà chuyên đề 1 đã đề cập. Đồng chí phân tích, làm rõ tính cấp thiết và tính chiến lược trong việc đổi mới, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

IMG-9402.JPG

Đồng chí Phạm Bá Trọng - PBTĐảng ủy, CTUBND:
Giới thiệu chuyên đề 3: Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".
Đồng chí đã phân tích rõ vai trò của việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và tác động của bảo hiểm xã hội đến xã hội trong tình hình mới.
Đồng chí nêu thực trạng đóng bảo hiểm xã hội trên cả nước nói chung và địa bàn xã Xuân Phú nói riêng còn nhiều bất cập, việc đóng bảo hiểm chưa được đóng theo đúng quy định hiện hành (nguyên tắc đóng BHXH đúng - đủ đối tượng theo quy định).

IMG-9480.JPG

Đồng chí Phạm Thị Ba - Phó Bí thư Trực Đảng:
Giới thiệu chuyên đề 2: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp".
Đồng chí đã phân tích sâu vào những hạn chế và tính cấp thiết phải cải cách chính sách tiền lương trong tình hình mới. Những ảnh hưởng, sự tác động của công cuộc cải cách chính sách tiền lương đối với đời sống xã hội.
Những chính sách trọng tâm, cơ bản được đồng chí đề cập sâu đã được chỉ rõ trong Nghị quyết.

IMG-9386.JPG

Hội nghị được tiến hành với sự góp mặt đầy đủ của các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã. Tham gia hội nghị, các đại biểu được lắng nghe các giảng viên triển khai các chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng; các đại biểu được nghiên cứu tài liệu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành (cấp riêng cho mỗi chi bộ 01 cuốn) và tham gia thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí Hà Văn Kính tiến hành bế mạc hội nghị vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.
Đồng chí định hướng thêm một số nội dung, công việc và cách thức tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.

Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Đăng lúc: 17/08/2018 15:57:24 (GMT+7)

Ngày 10/8/2018, Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Xuân Phú

IMG-9378.JPG

Đồng chí Hà Văn Kính - Bí thư Đảng ủy, Chủ tọa tiến hành Khai mạc hội nghị vào hồi 7 giờ 00 phút.
Đồng chí giới thiệu chuyên đề 1 của Nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của BanChấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".
Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đổi mới, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp mà chuyên đề 1 đã đề cập. Đồng chí phân tích, làm rõ tính cấp thiết và tính chiến lược trong việc đổi mới, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

IMG-9402.JPG

Đồng chí Phạm Bá Trọng - PBTĐảng ủy, CTUBND:
Giới thiệu chuyên đề 3: Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".
Đồng chí đã phân tích rõ vai trò của việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và tác động của bảo hiểm xã hội đến xã hội trong tình hình mới.
Đồng chí nêu thực trạng đóng bảo hiểm xã hội trên cả nước nói chung và địa bàn xã Xuân Phú nói riêng còn nhiều bất cập, việc đóng bảo hiểm chưa được đóng theo đúng quy định hiện hành (nguyên tắc đóng BHXH đúng - đủ đối tượng theo quy định).

IMG-9480.JPG

Đồng chí Phạm Thị Ba - Phó Bí thư Trực Đảng:
Giới thiệu chuyên đề 2: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp".
Đồng chí đã phân tích sâu vào những hạn chế và tính cấp thiết phải cải cách chính sách tiền lương trong tình hình mới. Những ảnh hưởng, sự tác động của công cuộc cải cách chính sách tiền lương đối với đời sống xã hội.
Những chính sách trọng tâm, cơ bản được đồng chí đề cập sâu đã được chỉ rõ trong Nghị quyết.

IMG-9386.JPG

Hội nghị được tiến hành với sự góp mặt đầy đủ của các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã. Tham gia hội nghị, các đại biểu được lắng nghe các giảng viên triển khai các chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng; các đại biểu được nghiên cứu tài liệu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành (cấp riêng cho mỗi chi bộ 01 cuốn) và tham gia thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí Hà Văn Kính tiến hành bế mạc hội nghị vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.
Đồng chí định hướng thêm một số nội dung, công việc và cách thức tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.