Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
63
Hôm qua:
41
Tuần này:
215
Tháng này:
943
Tất cả:
15534

Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 22/01/2019 16:25:28

Ngày 18/01/2019, Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Vào hồi 7 giờ 30 phút, Ngày 18/01/2019, Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thành phần tham gia hội nghị, gồm: Toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ; cán bộ, công chức và bán chuyên trách cấp xã.
IMG-1161.JPG
Đ/c Hà Văn Kính: Khai mạc hội nghị, triển khai chuyên đề thứ nhất.

1. Đ/c Hà Văn Kính - Bí thư Đảng ủy, Chủ tọa hội nghị: Tiến hành khai mạc hội nghị và triển khai chuyên đề thứ nhất, giới thiệu Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của BanChấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương".
IMG-1154.JPG
Đ/c Phạm Bá Trọng: Triển khai chuyên đề 2.

2. Đ/c Phạm Bá Trọng - PBTĐảng ủy, Chủ tịch UBND: Triển khai chuyên đề 2, giới thiệu Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của BanChấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019".
IMG-1165.JPG
Đ/c Phạm Thị Ba: Triển khai chuyên đề 3.

3. Đ/c Phạm Thị Ba - PBTTrực Đảng:
- Triển khai chuyên đề 3, giới thiệu Nghị quyết số 36-NQ?TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
- Hướng dẫn viết bài thu hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng.
- Đồng chí chỉ đạo và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện đối với các ban, ngành cấp xã và các chi bộ trực thuộc trong thời gian tới.
4. Thảo luận.
5. Đ/c Hà Văn Kính
Kết luận, bế mạc hội nghị.
Hội nghị kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2019.

Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đăng lúc: 22/01/2019 16:25:28 (GMT+7)

Ngày 18/01/2019, Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Vào hồi 7 giờ 30 phút, Ngày 18/01/2019, Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thành phần tham gia hội nghị, gồm: Toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ; cán bộ, công chức và bán chuyên trách cấp xã.
IMG-1161.JPG
Đ/c Hà Văn Kính: Khai mạc hội nghị, triển khai chuyên đề thứ nhất.

1. Đ/c Hà Văn Kính - Bí thư Đảng ủy, Chủ tọa hội nghị: Tiến hành khai mạc hội nghị và triển khai chuyên đề thứ nhất, giới thiệu Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của BanChấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương".
IMG-1154.JPG
Đ/c Phạm Bá Trọng: Triển khai chuyên đề 2.

2. Đ/c Phạm Bá Trọng - PBTĐảng ủy, Chủ tịch UBND: Triển khai chuyên đề 2, giới thiệu Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của BanChấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019".
IMG-1165.JPG
Đ/c Phạm Thị Ba: Triển khai chuyên đề 3.

3. Đ/c Phạm Thị Ba - PBTTrực Đảng:
- Triển khai chuyên đề 3, giới thiệu Nghị quyết số 36-NQ?TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
- Hướng dẫn viết bài thu hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng.
- Đồng chí chỉ đạo và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện đối với các ban, ngành cấp xã và các chi bộ trực thuộc trong thời gian tới.
4. Thảo luận.
5. Đ/c Hà Văn Kính
Kết luận, bế mạc hội nghị.
Hội nghị kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2019.