Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
33
Hôm qua:
41
Tuần này:
185
Tháng này:
913
Tất cả:
15504
Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 10-NQ/TU và Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy

Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 10-NQ/TU và Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy

Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Nghị quyết số 10-NQ/TU và Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy

Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 10-NQ/TU và Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy

Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Nghị quyết số 10-NQ/TU và Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy

Đăng lúc 3 ngày trước · 2 lượt xem

Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc 24 ngày trước · 5 lượt xem

Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 18/01/2019, Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đăng lúc 2 tháng trước · 22 lượt xem

Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Ngày 10/8/2018, Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Xuân Phú

Đăng lúc 7 tháng trước · 63 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 70 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 62 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 71 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 62 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 68 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 78 lượt xem