Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
35
Hôm qua:
35
Tuần này:
128
Tháng này:
994
Tất cả:
16901

Sáng ngày 22/6/2018 UBND xã Xuân Phú tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 25/06/2018 16:56:10

Đúng 7h 30 phút ngày 22/6/2018 UBND xã Xuân Phú tổ chức hội nghị sơ kết đáng giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đúng 7h 30 phút ngày 22/6/2018 UBND xã Xuân Phú tổ chức hội nghị sơ kết đáng giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Ba - Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND UBND, UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể xã và trưởng bản các thôn bản tham gia.
Khai mạc và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Bà Trọng - PBT Chủ tịch UBND xã.

IMG_0592.JPG


Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND xã Xuân Phú đã tập trung chỉ đạo, chỉ đạo các ngành chuyên môn, các thôn bản triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm tháo gỡ những khó khăn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018 đã đề ra.
Tổng giá trị sản xuất ước đạt 21.218.880.000đ, đạt 10% so kế hoạch; Công nghiệp xây dựng : 12.964.880.000, đạt 29,03 % so KH; Dịch vụ thương mại : 3.790.000.000, đạt 8,5 %, so kế hoạch.
Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 17.112.000đ/người /6 tháng ; Sản lượng lương thực có hạt 115,5 tấn , đạt 52,9% KH năm, tăng 8,5 tấn so CK = 7,9 %; Bình quân lương thực đầu người đạt 93,kg/ người
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiện : 0,24% ; Tỷ lệ hộ nghèo 8,38 % : tỷ lệ hộ cận nghèo : 17,1%.
IMG_0600.JPG


Phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Phạm Thị Ba - Phó Bí thư Đảng ủy ; Trong 6 tháng đầu năm UBND đã đạt được kết quả trong báo cáo đã nêu thay mặt cho thường vụ Đảng ủy xin ghi nhận nhừng kết quả đạt được và trong phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đề nghị UBND cần tiếp tục thực hiện thắng lới nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP - AN mà mục tiêu, chỉ tiêu đã đưa ra trong năm 2018.

Sáng ngày 22/6/2018 UBND xã Xuân Phú tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đăng lúc: 25/06/2018 16:56:10 (GMT+7)

Đúng 7h 30 phút ngày 22/6/2018 UBND xã Xuân Phú tổ chức hội nghị sơ kết đáng giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đúng 7h 30 phút ngày 22/6/2018 UBND xã Xuân Phú tổ chức hội nghị sơ kết đáng giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Ba - Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND UBND, UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể xã và trưởng bản các thôn bản tham gia.
Khai mạc và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Bà Trọng - PBT Chủ tịch UBND xã.

IMG_0592.JPG


Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND xã Xuân Phú đã tập trung chỉ đạo, chỉ đạo các ngành chuyên môn, các thôn bản triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm tháo gỡ những khó khăn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018 đã đề ra.
Tổng giá trị sản xuất ước đạt 21.218.880.000đ, đạt 10% so kế hoạch; Công nghiệp xây dựng : 12.964.880.000, đạt 29,03 % so KH; Dịch vụ thương mại : 3.790.000.000, đạt 8,5 %, so kế hoạch.
Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 17.112.000đ/người /6 tháng ; Sản lượng lương thực có hạt 115,5 tấn , đạt 52,9% KH năm, tăng 8,5 tấn so CK = 7,9 %; Bình quân lương thực đầu người đạt 93,kg/ người
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiện : 0,24% ; Tỷ lệ hộ nghèo 8,38 % : tỷ lệ hộ cận nghèo : 17,1%.
IMG_0600.JPG


Phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Phạm Thị Ba - Phó Bí thư Đảng ủy ; Trong 6 tháng đầu năm UBND đã đạt được kết quả trong báo cáo đã nêu thay mặt cho thường vụ Đảng ủy xin ghi nhận nhừng kết quả đạt được và trong phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đề nghị UBND cần tiếp tục thực hiện thắng lới nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP - AN mà mục tiêu, chỉ tiêu đã đưa ra trong năm 2018.