Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
23
Hôm qua:
41
Tuần này:
175
Tháng này:
903
Tất cả:
15494

Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 28/12/2017 15:53:37

DANH BẠ CƠ QUAN CHỨC NĂNG XÃ XUÂN PHÚ

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Hà Văn Kính

BTĐU

02373708053

Phạm Thị Ba

PBTĐU – CTHĐND

01654803751

Phạm Bá Trọng

PBT- CT UBND

01259957892

Phạm Bá Chuyên

PCT HĐND

01662510336

Hà Văn Hào

PCT UBND

01684256619

Trịnh Thị Thùy

PCT UBND

0988802723

Phạm va Hùng

CT MTTQ

01659421726

Hà Công Hoan

CT Hội CCB

0979856170

Cao Xuân Hòa

BT Đoàn

01634790378

Lữ Thị Hường

CT HộiND

0916001385

Hà Thị Xuyên

CT HLHPN

0977156928

Nguyễn Văn Hưng

CB VP – TK

0914314283

Hà văn Luyến

TrưởngCA

0974327076

Hà T.Lan Anh

CB Dân tộc – TG

0913985799

Hà Văn Đạo

CB Địa Chính

0973977187

Cao Thị Tấm

CB NLN

01684256481

Hà Trung Quyến

CB TC – KT

0985833678

Phạm Bá Tân

CB TC – KH

01694823024

Trương T.Hà Phương

CB TC – KH

0974841989

Nguyễn Khắc Dũng

CB chính sách

0946360622

Cao Văn Nguyện

CB văn hóa

0972187204

Phạm Bá Thùy

PCT MTTQ

01693183283

Trương Văn Dũng

PCT HND

01694737390

Phạm Quang hòa

PCT HCCB

01663480084

Cao Văn Hùng

PBT Đoàn xã

Hà Thị Kiều

PCT HPN

01645378487

Ngân văn Lam

VP Đảng ủy

01696798508

Phạm Thị Hồi

CT HCTĐ

01682684947

Lục Thị Mai

CB dân số

01698191897

Cao thị Nhưng

Phó CSXH

016934900807

Hà Văn Giáp

CB thú y

0968406249

Lữ Thị Kim

CB VHTT

0962380698

Ngân thị Thêu

CBĐTH

01656517335

Phạm hồng Chấu

CT Hội NCT

01634140848

Ngân Xuân Tới

CT Hội NLV

01688980512

Ngân Thị Lợi

CT hội NKT – TMC

01666166043

Ngân Quốc Việt

PhóCA

01636850554

Hà Văn Hứng

PhóCA

0976989214

Cao Văn Trường

Xã Đội Trưởng

01654422853

Phạm Bá Tuyên

Bảo vệ cơ quan

01657025288

Vi Thị Phương

BT CB bản khiêu

0989602438

Hà văn Tài

Pbt chi bộ bản khiêu

016658181388

Trương Văn Thu

TB cổi

01698859420

Hoàng Trọng Việt

TB chăm

01672423467

Bùi Thị Thoa

TB Cang

01654354107

Lê Văn đạt

Trưởng Trạm y tế

01294905072

Phạm bá Vũ

HT Trường TH

01663659303

Nguyễn Thị diệp

HT trường MN

0949015619

Ông Bình

Xưởng Sông Mã

0915598658

Ông Phúc

Xưởng

0912604901

Ông Chính

Xưởng Hợp Phát

0904505778

Lan Đài Loan

CT duyệt cường

0914994933

Ông Sáu

Ct Tre Xứ Thanh

0979881535

Hà Long

HTX Hà Long

0373594002

Viễn Thông

02373875999

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 28/12/2017 15:53:37 (GMT+7)

DANH BẠ CƠ QUAN CHỨC NĂNG XÃ XUÂN PHÚ

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Hà Văn Kính

BTĐU

02373708053

Phạm Thị Ba

PBTĐU – CTHĐND

01654803751

Phạm Bá Trọng

PBT- CT UBND

01259957892

Phạm Bá Chuyên

PCT HĐND

01662510336

Hà Văn Hào

PCT UBND

01684256619

Trịnh Thị Thùy

PCT UBND

0988802723

Phạm va Hùng

CT MTTQ

01659421726

Hà Công Hoan

CT Hội CCB

0979856170

Cao Xuân Hòa

BT Đoàn

01634790378

Lữ Thị Hường

CT HộiND

0916001385

Hà Thị Xuyên

CT HLHPN

0977156928

Nguyễn Văn Hưng

CB VP – TK

0914314283

Hà văn Luyến

TrưởngCA

0974327076

Hà T.Lan Anh

CB Dân tộc – TG

0913985799

Hà Văn Đạo

CB Địa Chính

0973977187

Cao Thị Tấm

CB NLN

01684256481

Hà Trung Quyến

CB TC – KT

0985833678

Phạm Bá Tân

CB TC – KH

01694823024

Trương T.Hà Phương

CB TC – KH

0974841989

Nguyễn Khắc Dũng

CB chính sách

0946360622

Cao Văn Nguyện

CB văn hóa

0972187204

Phạm Bá Thùy

PCT MTTQ

01693183283

Trương Văn Dũng

PCT HND

01694737390

Phạm Quang hòa

PCT HCCB

01663480084

Cao Văn Hùng

PBT Đoàn xã

Hà Thị Kiều

PCT HPN

01645378487

Ngân văn Lam

VP Đảng ủy

01696798508

Phạm Thị Hồi

CT HCTĐ

01682684947

Lục Thị Mai

CB dân số

01698191897

Cao thị Nhưng

Phó CSXH

016934900807

Hà Văn Giáp

CB thú y

0968406249

Lữ Thị Kim

CB VHTT

0962380698

Ngân thị Thêu

CBĐTH

01656517335

Phạm hồng Chấu

CT Hội NCT

01634140848

Ngân Xuân Tới

CT Hội NLV

01688980512

Ngân Thị Lợi

CT hội NKT – TMC

01666166043

Ngân Quốc Việt

PhóCA

01636850554

Hà Văn Hứng

PhóCA

0976989214

Cao Văn Trường

Xã Đội Trưởng

01654422853

Phạm Bá Tuyên

Bảo vệ cơ quan

01657025288

Vi Thị Phương

BT CB bản khiêu

0989602438

Hà văn Tài

Pbt chi bộ bản khiêu

016658181388

Trương Văn Thu

TB cổi

01698859420

Hoàng Trọng Việt

TB chăm

01672423467

Bùi Thị Thoa

TB Cang

01654354107

Lê Văn đạt

Trưởng Trạm y tế

01294905072

Phạm bá Vũ

HT Trường TH

01663659303

Nguyễn Thị diệp

HT trường MN

0949015619

Ông Bình

Xưởng Sông Mã

0915598658

Ông Phúc

Xưởng

0912604901

Ông Chính

Xưởng Hợp Phát

0904505778

Lan Đài Loan

CT duyệt cường

0914994933

Ông Sáu

Ct Tre Xứ Thanh

0979881535

Hà Long

HTX Hà Long

0373594002

Viễn Thông

02373875999