Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
21
Hôm qua:
38
Tuần này:
267
Tháng này:
84
Tất cả:
65810

Xã Xuân Phú tổ chức Diễn đàn Công an - Kiểm lâm lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019

Ngày 06/9/2019, xã Xuân Phú tổ chức Diễn đàn Công an - Kiểm lâm lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019

Tin tức sự kiện

Xã Xuân Phú tổ chức Diễn đàn Công an - Kiểm lâm lắng nghe ý...Xã Xuân Phú tổ chức Diễn đàn Công an - Kiểm lâm lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019
Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị Sơ kết tình hình thực...Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức Hội nghị (Trực tuyến) học tập...Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức Hội nghị (Trực tuyến) học tập chuyên đề Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt,...Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh và của huyện
Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị học tập, quán triệt,...Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 10-NQ/TU và Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy
Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm...Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá,...Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Phú
Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức Học tập, quán triệt và triển...Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tin kinh tế - CHính trị

Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 20/9/2018, Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đánh giá những kết quả, thành tựu đã đạt được, những tồn tại hạn chế và đề ra phương hướng, giải pháp, mục tiêu trong thời gian tới.

Thông tin quy hoạch đầu tư

Nông thôn mới

Quan Hóa phấn đấu đến năm 2020 có 2 xã đạt chuẩn NTM

Sau 6 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Quan Hóa đã có 1 xã và 2 bản đạt chuẩn nông thôn mới. Mục tiêu của huyện trong giai đoạn 2017-2020 phấn đấu có thêm 1 xã và 23 bản đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 2 xã và 25 bản đạt chuẩn NTM, các xã còn lại phấn đấu hàng năm tăng từ 1-2 tiêu chí. Bình quân toàn huyện đạt 16,5 tiêu chí/xã, không có xã nào dưới 12 tiêu chí. Bên cạnh đó phấn đấu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn: tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân toàn huyện 5,5%/năm, tỷ lệ người dân nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 97%.